27.09.2016   oslavuje   Cyprián

Naša „Cesta za vedou a poznaním“ sa začala 26.5.2015 na ŽS v Trebišove. Plní očakávania sme nasadli do vlaku a vyrazili v ústrety dobrodružstvám.

Čítať

Cieľom našej exkurzie bolo motivovať deti k ochrane a poznávaniu rôznych druhov rastlín. Počas návštevy v Botanickej záhrade v Košiciach dňa 20.5.2015 sme sa mohli oboznámiť s rôznymi druhmi  chránených, liečivých a exotických rastlín ako sú  kaktusy, liany, citrusové rastliny a dozvedieť sa o nich  zaujímavé informácie. 

Čítať

Dňa 20.5.2015 sa žiaci 5. ročníka Adam Pavlík a Zuzana Kohutová zúčastnili regionálneho kola súťaže z botaniky. Botanikiáda 2015 niesla podtitul „Čo ukrývajú stromy“, preto aj súťažne otázky sa niesli v tomto duchu. Žiaci boli rozdelení do skupín a postupne prechádzali stanovišťami pod dozorom skúšajúcich . 

Čítať

   Výchovný koncert, ktorý sa niesol pod názvom

           „Križovatky vlastných ciest“.

 

Čítať

 Dňa 28.4.2015 sa výber žiakov ZŠ Cejkov zúčastnil na hokejbalovom turnaji v Trebišove za účasti 8  teamov z rôznych základných škôl trebišovského okresu. 

Čítať

 22.apríl je Dňom Zeme. Tento významný sviatok  našej planéty je už dávno v povedomí našich    žiakov a každý rok si ho pripomíname rôznymi  ochranárskymi aktivitami na pomoc prírode.  Napriek    tomu sme ho tento rok dali všetkým do  povedomia aj cez reláciu v školskom rozhlase. 

Čítať

 Dňa 21.04.2015 sa žiaci 5.-8. ročníka zúčastnili  preventívneho programu v spolupráci s p.  Lapitkom, ktorý  bol zameraný na tému ľudských  práv, trestné a rodinné právo, šikanovanie. 

Čítať

 UPJŠ v Košiciach uviedla pred 6 rokmi projekt Botanikiáda pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Botanikiáda 2015 nesie    podtitul „Čo ukrývajú stromy“. 

Čítať

 Dňa 9.4.2015 sa žiaci 4,5,6 a 7. ročníka našej školy zúčastnili exkurzie do Planetária v Prešove. Inštitúcia je      zameraná na podporu vzdelávania a voľno časové aktivity , pracuje ako hvezdáreň.

Čítať

 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutoční  15. apríla 2015 (streda) vo všetkých základných školách s  vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským  na celej populácii žiakov okrem žiakov s mentálnym  postihnutím.Testovania sa zúčastňujú len žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Čítať

  V piatok 27. marca 2015 sme sa zapojili do významného medzinárodného podujatia pri príležitosti   Medzinárodného   dňa detskej knihy  v deň narodenín dánskeho rozprávkara     H. Ch. Andersena – Noc s Andersenom. 

Čítať

 Už niekoľko rokov Liga proti rakovine vyhlasuje finančnú zbierku pre onkologické účely pod názvom DEŇ NARCISOV. 19.  ročník tejto akcie pripadol na 27. marca 2015. Aj naša škola sa už niekoľko rokov zapája do tejto verejnej zbierky. V tomto  roku sa z učiteľov zapojili Mgr. Mária Muchová a RNDr. Petronela Pačutová. Zo žiakov sa zapojili Anežka Bodnárová 7.A,  Nikola Ferencová 7.A, Patrik Holingyák 7.A, Frederika Petrová 7.A, Michaela Fedičová 8.A, Nikoleta Illésová 8.A, Richard  Kiraľvarga 8.A a Gabriel Kováč 8.A

Čítať

Cieľ podujatia: Umožniť žiakom spoznať krásy živej aj neživej prírody Tatranského národného parku, jeho históriu aj ochranu v súčasnosti. Realizovať prírodovedný prieskum a zážitkovou formou spoznať bohatosť rastlín aj živočíchov v prírodnom ekosystéme tatranskej prírody. 

Čítať

iBoborV roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Čítané: 742 Čítať

imgDňa 15.XI.2013 sa uskutočnila exkurzia do Steel parku – kreatívna fabrika v Košiciach (tento projekt je výsledkom aktívnej spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a troch vzdelávacích a vedeckých inštitúcií - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika a Slovenskej akadémie vied.), ktorej  sa zúčastnili  žiaci  4,7,8. a 9. ročníka  našej školy.

 

Čítané: 318 Čítať

img11. novembra sme čakali Martina na bielom koni. Neprišiel. Prišli však deti s kytičkou fialiek. Bolo to veľmi milé prekvapenie, pretože fialky v novembri nie sú obvyklá vec. Rozprúdila sa diskusia, čo všetko iné zaujímavé a netypické je v tomto novembrovom čase v našich záhradách a v prírode, a preto sme sa rozhodli inštalovať netradičnú výstavku.

Čítané: 773 Čítať

Milan RufusZdravím Vás!
Chcem sa Vám v mene celého kolektívu poďakovať za informácie týkajúce sa nášho majstra Rúfusa. Aj my na našej škole sme si uctili jeho tvorbu a určite v tom budeme pokračovať. Skoro všetci učitelia a prev. zamestnanci sú veriaci. Urobíme všetko pre záchranu našej mladej generácie a budeme pokračovať v odkaze majstra Rúfusa. Jeho múdre verše budú zdobiť interiér našej školy, aby sme aj týmto spôsobom rozvíjali citovú oblasť našich žiakov, rodičov a širokej verejnosti...
Príjemný deň !

S pozdravom B.Bojková, riad. školy

Čítané: 939 Čítať
ZK
žiacka
knižka


 
cej
obec
Cejkov

Základná škola Cejkov

erbZákladná škola v Cejkove je moderná škola, v ktorej sa vzdelávajú deti z našej obce, aj z okolitých dedín Brehova, Sirníka, Černochova, Zemplínskeho Jastrabia a Kašova.

mapa

Základná škola
Hlavná 333
076 05 Cejkov


IČO: 35544544
t.č. 056/6686000
e-mail: zscejkov@gmail.com

(C) 2016 ZŠ Cejkov & MP